Fahrradrikscha für Senioren – Kati Cares mit Pflegeheimbewohner Günter

Fahrradrikscha für Senioren – Kati Cares